6284 sayılı Kanun ne getiriyor?

Yayınlayan: KOLAYCA 1 Mayıs 2017 Yorum yapılmamış

6284 Sayılı Yasa ve İstanbul Sözleşmesi’ne uygun olarak çıkarılmıştır. Şiddete uğrayan kadının şiddetten korunması için devletin her kademesinde polis/jandarma, savcılık, mahkeme, Aile Bakanlığı ve bağlı müdürlükler, Barolar gibi tüm kurumların alması ve uygulaması gereken tedbirleri ve kararları belirleyen yasadır. Şiddet gören kadının başvurduğu yere bu kanundan faydalanmak istediğini söylemesi bir an önce kanun kapsamındaki koruyucu
ve önleyici tedbirlerden faydalanması için önemli.
Medeni durumu ne olursa olsun ve kim (eş, sevgili, eski sevgili, baba, oğul, kayınpeder, kayınbirader veya yabancı bir erkek) tarafından şiddet gördüğüne bakılmaksızın her kadının 6284 sayılı kanun kapsamında şiddetten korunmayı talep etme hakkı var. Şiddete uğrayan kadının;

• Bulunduğu ilin barosuna başvurarak tehlike altında olduğunu belirterek koruma kararı için adli yardım talep etme ve ücretsiz avukat talep etme hakkı var.
• Şiddetten korunmak için şiddet uygulayan kişiyi şikâyet etme hakkı var.
• Şiddet oluştuğunda belgelemek şikâyet sürecini kolaylaştıracaktır.
• Uzaklaştırma kararı verilebilir.
• Küçük yaşta çocukları varsa kreş desteği,
• Geçici maddi yardım desteği,
• Psikolojik, Hukukî ve Sosyal Danışmanlık Hizmeti verilmesi bu kanunla sağlanmış haklardır.
• Şiddet gören kadın, iş yeri değişikliği, kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi ve tüm iletişim bilgilerinin gizlenmesini talep edebilir.
• Şiddet uygulayan kişinin silahına el konulmasına karar verilmesini istemek de bu kanunun sağladığı haklardandır.

6284 Sayılı Kanun’a göre Şiddet Uygulayan Kişi Hakkında Ne Yapılır?

• Ortak konuttan veya bulunduğu yerden uzaklaştırılabilir.
• Ortak konut korunan kişiye tahsis edilebilir.
• Korunan kişilerin bulundukları yerlere yaklaşmaması için uzaklaştırma kararı alınabilir.
• Çocuklarla kişisel ilişkisi sınırlanabilir ya da görüşmemelerine karar verilebilir.
• Korunan kişinin şahsi eşyalarına zarar vermemesi için karar alınabilir.
• Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi için karar alınabilir.
• Varsa ruhsatlı silahına el konabilir.

Şiddet Uygulayan Kişi Kararlara Uymazsa Ne Olur?

Şiddet uygulayan kişi tedbir kararlarına uymazsa mahkeme kararı ile hapsedilebilir. Zorlama hapsi kademeli olarak arttırılır ancak toplam süresi en fazla 6 ay olabilir.

Yazar: KOLAYCA