Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 Sayılı Yasa Bizi Nasıl Koru

Yayınlayan: KOLAYCA 28 Eylül 2022 Yorum yapılmamış

6284 sayılı yasa bizi nasıl korur?

İstanbul Sözleşmesine uygun olarak çıkarılan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (6284), şiddete uğrayan kadının korunması için polis, jandarma, savcılık, mahkeme, Aile Bakanlığı ve Barolar gibi tüm kurumların alması ve uygulaması gereken tedbirleri ve kararları belirleyen yasadır. 

Medeni durumuna ve kim tarafından şiddet gördüğüne bakılmaksızın her kadının 6284 sayılı kanun kapsamında şiddetten korunmayı talep etme hakkı vardır. 

Şiddet gören kadının başvurduğu yere bu kanundan faydalanmak istediğini söylemesi bir an önce kanun kapsamındaki koruyucu ve önleyici tedbirlerden faydalanması için önemlidir. 

6284 sayılı yasaya göre şiddete uğrayan kadının hakları nelerdir? 

 • Yaşadığı şehirdeki baro’ya başvurup tehlike altında olduğunu bildirebilir, koruma kararı için adli yardım ve ücretsiz avukat talep edebilir.
 • Şiddetten korunmak için şiddet uygulayan kişiyi şikâyet edebilir.
 • Uzaklaştırma kararı çıkartabilir.
 • Küçük yaşta çocukları varsa kreş desteği alabilir.
 • Geçici maddi yardım desteği alabilir.
 • Psikolojik, hukukî ve sosyal danışmanlık hizmeti alabilir.
 • Şiddet gören kadın, iş yeri değişikliği, kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi ve tüm iletişim bilgilerinin gizlenmesini talep edebilir.
 • Şiddet uygulayan kişinin silahına el konulmasına karar verilmesini isteyebilir.

Şiddet oluştuğunda belgelemek şikâyet sürecini kolaylaştırır.

6284 sayılı yasaya göre şiddet uygulayan kişi hakkında ne yapılır?

 • Ortak konuttan veya bulunduğu yerden uzaklaştırılabilir.
 • Ortak konut korunan kişiye tahsis edilebilir.
 • Korunan kişilerin bulundukları yerlere yaklaşmaması için uzaklaştırma kararı alınabilir.
 • Çocuklarla kişisel ilişkisi sınırlanabilir ya da görüşmemelerine karar verilebilir.
 • Korunan kişinin şahsi eşyalara zarar vermemesi için karar alınabilir.
 • Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi için karar alınabilir.
 • Varsa ruhsatlı silahına el konabilir.

Bu içerik Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu tarafından hayata geçirilen KOLAYCA Kadınlar İçin Renkli Bir Hukuk Okuryazarlığı Projesi kapsamında hazırlanmıştır, hukuki tavsiye yerine geçmez. Ücretsiz adli destek ve yardım için bulunduğunuz ilin barosuna başvurabilirsiniz. 

Bu blog Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Burada ifade edilen görüşler hiçbir şekilde taraflardan birinin resmi görüşünü yansıtmamaktadır.

Yazar: KOLAYCA