Görün Bizi Projesi Kadına Yönelik Şiddet

Yayınlayan: KOLAYCA 28 Temmuz 2022 Yorum yapılmamış

PROJE ODAĞI: KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de önemli bir sorun olan kız çocuklarımızın erken evlendirilmesi veya zorla evlendirilmesi konusuna yönelik, toplumda farkındalık yaratmak ve bu soruna dikkat çekmek amaçlı, 2019-2020 yıllarında, Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu tarafından “Görün Bizi” projesi yürütülmüştür. Ülkemizin de imzalamış olduğu, Birleşmiş Milletler bünyesindeki 192 ülkenin onayıyla 1989 yılında kabul edilen “Çocuk Hakları Sözleşmesi” uyarınca, on sekiz yaşın altındaki herkes çocuktur ve dünyadaki tüm çocuklarla eşit haklara sahiptir.

UNICEF’in hazırladığı Dünya Çocukları Durumu 2016 Raporu’na göre günümüzde dünyadaki erken ya da zorla evlendirilen kız çocuğu sayısının 700 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Eğer müdahale edilmezse 2030 yılında bu rakamın 950 milyon civarında olacağı öngörülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine bakıldığında, 2018 yılında, ülkemizde toplam 553,202 nikah kıyılmış. Bu toplam evlenme rakamının içinde, erken yaşta evlendirilen kız çocuklarının sayısı 20,779’dur.

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu, henüz reşit olmamış kişilerin zorla evlendirilmesini üç ana başlıkta ele almıştır.

• Psikolojik
• Hukuki; Evlenme Yaşı ve Evlenmeye İzin; Halen yürürlükte olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun (TMK) 124/1 maddesi uyarınca evlenme yaşı 17’dir.
• Fiziksel; Fiziksel olarak bakıldığında da konunun ne denli tehlikeli olacağı anlaşılmaktadır. Yapılan çalışmalara göre Adolesan çağda oluşan gebelikler, 19 yaş sonrasında ki gebeliklere oranla daha riskli seyrediyor. Düşük, Rahim içi ölü bebek, Erken doğum, Rahim içi gelişim geriliği ve anemi gibi pek çok olumsuz tablo ortaya çıkmaktadır.

Proje paydaşlarının, Valilikler, Kaymakamlıklar, Barolar ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl ve İlçe Müdürlükleri’nin olduğu bu anlamlı proje, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü öncesinde, 10 Ekim 2019’da Kocaeli’nde başlatılmıştır. Kocaeli Valiliği himayesinde,Kocaeli Barosu ve Kocaeli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında, İzmit Soroptimist Kulübü destekli bir panelle başladı. Panelde “Çocuk ve Evlilik, Çocuk ve Gelin” kavramları neden yan yana olmamalı konusu tartışıldı. Kocaeli Valisinin Hüseyin Aksoy’un ve TSKF Başkanı Nur Velidedoğlu Kavuncu’nn açılış konuşmalarını yaptığı programa, sanatçı Göksel’de projeye destek olmak üzere katıldı. Program, Soroptimist üyelerimizin proje logosu basılı özel duvaklarla ‘Görün Bizi Manifestosu’nun okunmasıyla son buldu.

Proje kapsamında, psikolog, sosyolog ve avukat eğitmenler tarafından, Kocaeli’nde ebeveyn ve yetişkinlere yönelik dört aylık bilinçlendirme eğitimleri verildi. Eğitim konu başlıkları “Ergenlerle Doğru İletişim”, “Erken Yaşta Evlilik Sonuçları” ve “Hukuki Açıdan Erken Yaşta Evlilikler”dir. Aralık 2019’dan başlayarak 14 Mart 2020 pandemi sürecine kadar eğitimler, Valilik tarafından belirlenen Derince, Körfez, Dilovası ve Gebze ilçelerinde, sekiz okuldaki velilere verildi, panel ve eğitimlerle toplamda 629 kişinin oluşturduğu bir hedef kitleye ulaşıldı.

Görün Bizi” Projesi’nin ikinci lansmanı ve paneli, Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında, İçel, Mezitli, Tarsus Şelale Soroptimist Kulüpleri ev sahipliğinde Mersin’de 26 Kasım 2019’da yapıldı. Proje kapsamında, yazar İpek Ongun da yaptığı konuşmayla projeye destek verdi. Soroptimist kızkardeşlerimizin proje logosu basılı özel duvakları ile destek verdiği “Görün Bizi” Manifestosu okundu.

Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile, ebeveynlere yönelik eğitimler, Şubat ve Mart 2020 aylarında yapıldı. Verilen eğitimlerin konu başlıkları; Ergenlerle Doğru İletişim, Erken Yaşta Evlilik Sonuçları ve Hukuki Açıdan Erken Yaşta Evlilikler’dir. Toplamda gerçekleşen 10 eğitim ile 600 ebeveyn ve yetişkine eğitim verilmiş, panele katılan 400 kişiyle toplam 1000 kadın ve genç kıza ulaşılmıştır. Görün Bizi projesinin 3.lansmanı, Karadeniz Ereğli Soroptimist Kulübü’nün evsahipliğinde, Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Belediyesi ortaklığında, 11 Mart 2020 tarihinde düzenlenen bir panel ile yapıldı. Soroptimistlerin proje logolu özel duvaklarla “Görün Bizi” manifestosunu okumasıyla panel son buldu.

Proje ortakları ile planlanan çalışma takvimine göre Karadeniz Ereğli çevresinde yer alan özellikle Romen vatandaşların çoğunlukta olduğu köylerde eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ile devam etmesi ile planlanmıştı ama proje pandemi nedeniyle devam ettirilemedi.

Yazar: KOLAYCA