Nafaka hakkı nedir? Nafakayı kim ve neden öder?

Yayınlayan: KOLAYCA 1 Mayıs 2000 Yorum yapılmamış

Nafaka, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafın, diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak isteyebileceği ödemedir. Yoksulluğa düşecek eşe bağlanan nafakada kusur şartı aranmaz. Yani yoksulluğa düşecek eşe, nafaka bağlanması için nafaka yükümlüsünün kusurlu olması şart değildir. Ancak, nafaka alacak eşin boşanmaya yol açan olaylarda kusurunun daha ağır olmaması gerekir.

Eşlerden hangisi ekonomik olarak daha kötü durumdaysa ve boşanma nedenleri açısından diğer eşe nazaran daha ağır kusuru yoksa ona yani kadına veya erkeğe nafaka bağlanabilir.

Her ne kadar kanunda süresiz olarak ibaresi yer alsa da belli durumlarda nafaka yükümlülüğü sona erebilir. Nafaka alacaklısının iş bulması, yoksulluk durumunun ortadan kalkması ya da yeniden evlenmesi gibi sebeplerle nafaka kaldırılabilir. Ayrıca tarafların malî durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde nafaka miktarının artırılması veya azaltılmasına hakim tarafından karar verilebilir.

Boşanma kesinleşinceye kadar ödenecek nafaka ile boşanma kararından sonra verilecek nafakanın ismi farklıdır. Ancak her durumda ödenecek nafakaya mahkeme karar verir. Eşlerden birinin diğerine ödediği nafakadan başka bir de 18 yaşından küçük çocukların velayetini alan tarafa diğer tarafın çocuk için yapılan eğitim, sağlık, ihtiyaç giderlerine katılım payı olarak nafaka ödenmesine mahkemece karar verilir. İcra kanalı ile tahsil edilirken nafaka alacağı önceliklidir, nafaka borçlusunun maaşından veya emekli maaşından kesilebilir.

Yazar: KOLAYCA