Kadın Hakları Ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet

Şiddet nedir? Güç ya da fiziksel kuvvetin tehdit yoluyla ya da gerçekte fiziksel zarar, ölüm, psikolojik zarar, gelişme engeli ya da yoksunluğa neden olacak şekilde kendine, bir başkasına ya da bir grup veya bir topluma karşı kullanılmasıdır.  İster kamusal alanda ister özel yaşamda meydana gelsin, kadının fiziksel, ruhsal, sosyal, cinsel ve ekonomik açıdan zarar görmesine,...