KOLAYCA - Kadınlar İçin Renkli Bir Hukuk Okuryazarlığı Projesi

Soroptimistler Türkiye’nin farklı illerinde imkanları kısıtlı kadınların adalete erişimlerini destekliyor!

KOLAYCA – Kadınlar İçin Renkli Bir Hukuk Okuryazarlığı Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin “Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Mali Yardım Programı 2019-2022” başlıklı ortak programı çerçevesinde uygulanan “Türkiye’de kadınların adalete erişiminin desteklenmesi” Projesi aracılığıyla Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu’na verilen hibe kapsamında uygulanmaktadır.

KOLAYCA Kadınlar İçin Renkli Bir Hukuk Okuryazarlığı projesi ile imkanları kısıtlı kadınların hukuk okuryazarlığını artırmayı, adli yardım ve destek yollarını anlatarak ve hak arama bilinci oluşturarak adalete erişimlerini desteklemeyi hedefliyoruz. Böylece Türkiye’de kadın haklarına yönelik aktif ve pasif ihlallerin önlenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

KOLAYCA projesi ile üç ana temaya odaklanıyoruz; (1) kadın hakları ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, (2) kadınların ekonomik hakları (3) aile hukuku.

Projemizin iki temel etkinliği var: (1) TSKF sosyal medya hesapları ile yürütülecek farkındalık artırma ve bilgilendirme kampanyası (2) TSKF bünyesindeki kulüpler ve toplum eğitim merkezleri aracılığı ile erişeceğimiz yaklaşık 500 imkanları kısıtlı kadınla yüz yüze gerçekleştireceğimiz etkileşimli eğitimler.

Hukuksal konuları, kadınların kendilerini rahat ifade edebilecekleri sıcak bir ortamda katılımcıların yaşantılarını ve düşüncelerini görselleştirdikleri dört farklı uygulamalı eğitim oturumunda ele alıyoruz. Bu etkileşimli eğitim oturumları bazen iç içe geçebilen üç bölümden oluşuyor: (1) elişi ile görselleştirme, (2) hukuksal sohbet, (3) katılımcıların sorularını yanıtladığımız ve ihtiyaç duyan kadınları destek almak üzere Adli Yardım birimlerine yönlendirdiğimiz soru-cevap bölümü.

Katılımcıların yaşantılarını ve düşüncelerini görselleştiren elişi çalışmalarının toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını pekiştirici bir unsur olmamasına, tersine kadınların haklarını kolayca yapageldikleri elişleri kadar kolayca arayabileceklerini anlatmasına özen gösteriyoruz.

Eğitimler öncesinde hukukçu üyelerimiz bir çalışma grubu oluşturarak proje kapsamındaki yetmişten fazla sorunun yanıtını içeren Hukuksal Bilgilendirme Notları’nı oluşturdular.
Belediyeler, ilgili STK’lar ve Baro’lar ile de iletişime geçtik, ilgili birimleri proje hakkında bilgilendirdik, desteklerini aldık. Pek çok Baro katılımcılarımıza dağıtmamız için kadınlara yönelik hazırladıkları broşürlerini bizimle paylaştı.

Projemizin lansmanı 7 Eylül 2022 tarihinde, kalabalık bir katılımla Mersin’de gerçekleşti. İlk eğitimler ise 8 Eylül tarihinde Adana’da yapıldı.

Bu site Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Burada ifade edilen görüşler hiçbir şekilde taraflardan birinin resmi görüşünü yansıtmamaktadır.

ETKİNLİKLERİMİZ

Bu site Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin mali desteğiyle üretilmiştir.
Burada ifade edilen görüşler hiçbir şekilde taraflardan birinin resmi görüşünü yansıtmamaktadır.

KOLAYCA HAKKINI ÖĞREN
Burada hakkını öğrenmek KOLAYCA.

Bu site Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin mali desteğiyle üretilmiştir.
Burada ifade edilen görüşler hiçbir şekilde taraflardan birinin resmi görüşünü yansıtmamaktadır.